Három, önmagában is szerteágazó szakterületen tudunk együttműködni

KOMMUNIKÁCIÓ

KOMPETENCIA

PROJEKTMENEDZSMENT

Kommunikáció szakterület
Kompetencia szakterület
 • Aktív közreműködés a HR stratégiához illeszkedő folyamatok fejlesztésében, fókusszal a képzés-fejlesztésre, a szervezetfejlesztésre.
 • Képzés és fejlesztési célok megvalósítását támogató stratégiai terv készítése, aktualizálása.
 • Képzési és fejlesztési folyamatok felépítésének irányítása, a már működő folyamatok monitorozása, kiértékelések elkészítése, folyamatfejlesztési javaslatok megtétele.
 • Kreatív belső oktatási rendszer kiépítése, működtetése.
 • Éves képzési terv vagy időszakos HR és szervezetfejlesztési projektek menedzselése, előrehaladásának kontrollálása.
 • Képzési tervhez szolgáltatói lista előállítása, kiválasztásukat támogató ajánlatkérési és értékelési dokumentáció kialakítása.
 • Döntéstámogatás kompetencia-, karrier- és teljesítménymenedzsmentet érintő kérdésekben, elemzések elvégzése, intézkedések meghatározása.
 • A stratégiai szintű döntések előkészítése, előterjesztése a vezetőség felé.
 • A szakterület KPI-jainak meghatározásában, monitoring rendszerének kidolgozásában és működtetésében való részvétel.
Projektmenedzsment szakterület
 • A projektek megvalósítását, működtetését érintő szabályozás kialakítása, fejlesztése.
 • Kapcsolódó üzleti folyamatok felépítésének irányítása, a már működő folyamatok monitorozása, kiértékelések elkészítése, folyamatfejlesztési javaslatok megtétele.
 • Folyamatfejlesztési intézkedések bevezetésének irányítása.
 • A projektek előrehaladásának kontrollálása.
 • Technikai segítségnyújtás és az információáramlás koordinációja az egy szakterületek között.
 • A változások és kockázatok hatékony kezelésének elősegítése.
 • Döntéstámogatás a projektek költségvetését, humán erőforrás-állományát érintő kérdésekben, szükséges elemzések elvégzése, intézkedések meghatározása.
 • A stratégiai szintű döntések előkészítése, előterjesztése a vezetőség felé.
 • A szakterület KPI-jainak meghatározásában, monitoring rendszerének kidolgozásában és működtetésében való részvétel.
error: Content is protected !!